Ręka budzi rękę.


ręka-budzi-rękę
anonimrękabudzirękęręka budzibudzi rękęręka budzi rękę

Trzeba żyć ręka w rękę z rzeczywistością. -Maria Corti
trzeba-żyć-ręka-w-rękę-z-rzeczywistośą
Dlaczego kobiety odpychają rękę, która TAM sięga? Bo nie ręką należy tam sięgać. -Beroalde de Verville
dlaczego-kobiety-odpychają-rękę-która-tam-ęga-bo-nie-ręką-należy-tam-ęgać
ludzkość-budzi-w nas-wy­nalaz­kość-świat-budzi-w nas-za­fas­cy­nowa­nie-a wszechświat-budzi-w nas-cieka­wość~pa­weł-rychlica 
Nie korzys­ta z budzi­ka. Budzi go głos sumienia. -Jan Czarny
nie-korzys­-z budzi­ka-budzi go głos-sumienia
Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewien, że mu tę rękę władza odrąbie - podczas buntu robotników w Poznaniu, 1957. -Józef Cyrankiewicz
każdy-prowokator-czy-szaleniec-który-odważy-ę-podnieść-rękę-przeciw-władzy-ludowej-niech-będzie-pewien-że-mu-tę-rękę-władza-odrąbie