Ręka, która po­rusza kołyskę, rządzi światem.


ręka-która-po­rusza-kołyskę-rządzi-światem
william ross wallacerękaktórapo­ruszakołyskęrządziświatemktóra po­ruszapo­rusza kołyskęrządzi światemktóra po­rusza kołyskę

Ręka, która wprawia w ruch kołyskę, porusza światem. -Rainer Maria Rilke
ręka-która-wprawia-w-ruch-kołyskę-porusza-światem
Mi­mo że tak wiel­kie płci naszej za­lety – my rządzi­my światem, a na­mi kobiety. -Ignacy Krasicki
mi­mo-że tak-wiel­kie-pł-naszej-za­lety- my rządzi­my-światem-a na­mi-kobiety
...pieniądz rządzi światem, tak bied­ny­mi, którym go brak, jak i bo­gaty­mi, którzy są je­go niewolnikami. -Trygve Gulbranssen
pieniądz-rządzi-światem-tak-bied­ny­mi-którym go brak-jak i bo­gaty­mi-którzy-są ­go-niewolnikami
Dowód na to że ko­mer­cja rządzi naszym światem: rek­la­ma ban­ku, weź pożyczkę :) za­raz po niej Kruk, spłata długów :)  -M.F
dowód-na to że ko­mer­cja-rządzi-naszym-światem-rek­­-ban­ku-weź-pożyczkę-za­raz-po niej-kruk-spłata-długów- 
Dziec­ko rządzi ko­bietą, ko­bieta mężczyzną, a on do­piero światem. -Hipolit Taine
dziec­ko-rządzi-ko­bietą-ko­bieta-mężczyzną-a on do­piero-światem