Ręka, która po­rusza kołyskę, rządzi światem.


ręka-która-po­rusza-kołyskę-rządzi-światem
william ross wallacerękaktórapo­ruszakołyskęrządziświatemktóra po­ruszapo­rusza kołyskęrządzi światemktóra po­rusza kołyskę

Ręka, która wprawia w ruch kołyskę, porusza światem.Światem rządzi osioł.Mi­mo że tak wiel­kie płci naszej za­lety – my rządzi­my światem, a na­mi kobiety....pieniądz rządzi światem, tak bied­ny­mi, którym go brak, jak i bo­gaty­mi, którzy są je­go niewolnikami.Dowód na to że ko­mer­cja rządzi naszym światem: rek­la­ma ban­ku, weź pożyczkę :) za­raz po niej Kruk, spłata długów :) Dziec­ko rządzi ko­bietą, ko­bieta mężczyzną, a on do­piero światem.