Ręka, która wprawia w ruch kołyskę, porusza światem.


ręka-która-wprawia-w-ruch-kołyskę-porusza-światem
rainer maria rilkerękaktórawprawiaruchkołyskęporuszaświatemktóra wprawiawprawia ww ruchruch kołyskęporusza światemktóra wprawia wwprawia w ruchw ruch kołyskęktóra wprawia w ruchwprawia w ruch kołyskęktóra wprawia w ruch kołyskę

Dusza kobiety jest jak przejrzysta toń wody, najlżejszy ruch - a kręgi fal, biegnąc jedna za drugą, wprawią w ruch całą powierzchnię. -Wilhelm von Humboldt
dusza-kobiety-jest-jak-przejrzysta-toń-wody-najlżejszy-ruch-a-kręgi-fal-biegnąc-jedna-za-drugą-wprawią-w-ruch-całą-powierzchnię
Miłość, co wprawia w ruch słońce i gwiazdy. -Dante Alighieri
miłość-co-wprawia-w-ruch-słoń-i-gwiazdy
Miłość jest najwyższą siłą wszechświata; to ona wprawia w ruch gwiazdy. -Dante Alighieri
miłość-jest-najwyższą-łą-wszechświata-to-ona-wprawia-w-ruch-gwiazdy
Miłość może i nie wprawia świata w ruch, ale muszę przyznać, że nadaje temu ruchowi sens. -Sean Connery
miłość-może-i-nie-wprawia-świata-w-ruch-ale-muszę-przyznać-że-nadaje-temu-ruchowi-sens
Ręka to faj­na spra­wa. Nie an­gażuje spec­jalnie oso­by, która ją da­je, a bar­dzo us­po­kaja tę, która ją otrzymuje. -Anna Gavalda
ręka-to faj­na-spra­wa-nie an­gażuje-spec­jalnie-oso­by-która-ją da­-a bar­dzo-us­po­kaja-tę-która-ją otrzymuje