Ręka na czole i łokieć na głowie: obawa, że spadnie głowa.


ręka-na-czole-i-łokieć-na-głowie-obawa-że-spadnie-głowa
ramon gomez de la sernarękanaczolełokiećgłowieobaważespadniegłowaręka nana czoleczole ii łokiećłokieć nana głowieże spadniespadnie głowaręka na czolena czole iczole i łokieći łokieć nałokieć na głowieże spadnie głowaręka na czole ina czole i łokiećczole i łokieć nai łokieć na głowieręka na czole i łokiećna czole i łokieć naczole i łokieć na głowie

Świat nie jest piłką footballową, Świat się podbija głową! głową! głową!Za co to biją w tyłek, gdy pobłądzi głowa? - Za to, że głowa, błądząc, rozum w tyłku chowa.Wol­ność nie jest da­rem, ma krop­le po­tu na czole.Nic po cierniu, kiedy róża spadnie.Nic po cier­niu, kiedy róża spadnie.Obawa przed śmiesznością jest przyczyną naszego największego tchórzostwa.