Ra­dy, których się nie ocze­kuje, szkodzą przyjaźni.


ra­dy-których ę-nie ocze­kuje-szkodzą-przyjaź
roalina lisboa coelhora­dyktórych sięnie ocze­kujeszkodząprzyjaźniktórych się nie ocze­kujeszkodzą przyjaźni

Zmiana - Coś cze­go ocze­kuje­my a nie wiemy czy się spełni  -Lutar
zmiana- coś-cze­go-ocze­kuje­my-a nie wiemy-czy ę-speł 
Ocze­kuje od Ciebie żebyś stał się mężczyzną nie tyl­ko w łóżku.. -AnDree
ocze­kuje-od ciebie-żebyś-stał ę-mężczyzną-nie tyl­ko-w łóżku
Na­wet jeżeli po­cie­chy udziela niebo, to po­mocy ocze­kuje się od ludzi. -Janusz Leon Wiśniewski
na­wet-żeli-po­cie­chy-udziela-niebo-to po­mocy-ocze­kuje ę-od ludzi