Racje niekoniecznie muszą być po lewej stronie.


racje-niekoniecznie-muszą-być-po-lewej-stronie
anonimracjeniekonieczniemusząbyćpolewejstronieracje niekoniecznieniekoniecznie musząmuszą byćbyć popo lewejlewej stronieracje niekoniecznie musząniekoniecznie muszą byćmuszą być pobyć po lewejpo lewej stronieracje niekoniecznie muszą byćniekoniecznie muszą być pomuszą być po lewejbyć po lewej stronieracje niekoniecznie muszą być poniekoniecznie muszą być po lewejmuszą być po lewej stronie

Często prawda jest po lewej stronie.Zadaniem przyjaciela jest być po twojej stronie, kiedy nie masz racji. Prawie wszyscy są po twojej stronie, kiedy masz rację.Serce mędrca zwraca się ku prawej stronie, a serce głupca ku lewej.Zwy­cięzcy są zro­bieni z cze­goś co znaj­du­je się w głębi nich sa­mych - prag­nienie, marze­nie, wiz­ja. Muszą mieć wyt­rzy­małość do os­tatniej mi­nuty, muszą być trochę szyb­si, muszą mieć umiejętności i wolę. Ale wo­la mu­si być moc­niej­sza niż umiejętności.Osoby na kierowniczych stanowiskach muszą mieć przed sobą jakiś cel, muszą być zaangażowane uczuciowo. To zaangażowanie musi być częścią osobowości każdego prawdziwego menedżera.Niekoniecznie trzeba być bogiem, by mieć wyznawców.