Raczej siebie os­karżaj­my, a nie innych.


raczej-siebie-os­karżaj­my-a nie innych
jan twardowskiraczejsiebieos­karżaj­mya nie innychraczej siebiesiebie os­karżaj­myraczej siebie os­karżaj­my

Ludzie najczęściej okłamują sami siebie, innych okłamują raczej wyjątkowo.Wtedy otrzymujesz, gdy dajesz. Gdy dajesz, nie tylko siebie otwierasz dla innych, ale i innych otwierasz dla siebie.I. Wpierw os­karżaj o zło te­go, który nie umie się bro­nić lub ma mniej­sze możli­wości obrony II. Twój ból jest zaw­sze większy niż bliźniego III. Każdy, kto myśli inaczej niż ty to twój wróg, bo two­ja rac­ja jest je­dyną słuszną IV. Potępiaj sku­tek, a nie przyczynę zła V. Wa­dy bliźniego mnóż przez swo­je krzyw­dy wszel­kie, a zasługi dziel między siebie Nie przejmuj się, gdy inni cię nie rozumieją; martw się raczej wtedy, gdy ty nie potrafisz zrozumieć innych.Nie boję się wcale tych grubych i długowłosych ludzi. Boję się raczej tych innych, bladych i wysmukłych.Żyjemy kosztem własnym dla innych, umieramy kosztem innych dla siebie.