Raczej skłamać z miłości niż wyznać prawdę z nienawiści!


raczej-skłamać-z-miłoś-ż-wyznać-prawdę-z-nienawiś
anna jokairaczejskłamaćmiłościniżwyznaćprawdęnienawiściraczej skłamaćskłamać zz miłościmiłości niżniż wyznaćwyznać prawdęprawdę zz nienawiściraczej skłamać zskłamać z miłościz miłości niżmiłości niż wyznaćniż wyznać prawdęwyznać prawdę zprawdę z nienawiściraczej skłamać z miłościskłamać z miłości niżz miłości niż wyznaćmiłości niż wyznać prawdęniż wyznać prawdę zwyznać prawdę z nienawiściraczej skłamać z miłości niżskłamać z miłości niż wyznaćz miłości niż wyznać prawdęmiłości niż wyznać prawdę zniż wyznać prawdę z nienawiści

Nie ho­duj w so­bie więcej, niż możesz połknąć: miłości, uniesień czy nienawiści.Nie hoduj w sobie więcej, niż możesz połknąć: miłości, uniesień czy nienawiści.Le­piej od­po­wiedz In­dy­widual­ność jest raczej drogą niż ce­lem i raczej drogą je­dyną niż najlepszą.Indywidualność jest raczej drogą niż celem i raczej drogą jedyną niż najlepszą.Prawdę powiedziawszy, ten, kto jest wystarczająco silnie przekonany, by przeciwstawiać się tłumowi, jest raczej wyjątkiem niż zasadą, wyjątkiem podziwianym wieki później, najczęściej jednak wyśmiewanym przez współczesnych.