Rad­ny krad­nie, a całe mias­to na dnie.


rad­ny-krad­nie-a całe-mias­to-na dnie
kazik staszewskirad­nykrad­niea całemias­tona dnierad­ny krad­niea całe mias­tomias­to na dniea całe mias­to na dnie

Między umiejętnością, a działaniem leży całe morze, a na jego dnie często rozbita siła woli. -Marie Von Ebner - Eschenbach
między-umiejętnośą-a-działaniem-ży-całe-morze-a-na-jego-dnie-często-rozbita-ła-woli
Między umiejętnością a działaniem leży całe morze, a na jego dnie zbyt często rozbita siła woli. -Marie Von Ebner - Eschenbach
między-umiejętnośą-a-działaniem-ży-całe-morze-a-na-jego-dnie-zbyt-często-rozbita-ła-woli