Radością nie jest sam proces życia, lecz przeżywanie nowych rzeczy.


radośą-nie-jest-sam-proces-życia-lecz-przeżywanie-nowych-rzeczy
władysław tatarkiewiczradościąniejestsamprocesżycialeczprzeżywanienowychrzeczyradością nienie jestjest samsam procesproces życialecz przeżywanieprzeżywanie nowychnowych rzeczyradością nie jestnie jest samjest sam processam proces życialecz przeżywanie nowychprzeżywanie nowych rzeczyradością nie jest samnie jest sam procesjest sam proces życialecz przeżywanie nowych rzeczyradością nie jest sam procesnie jest sam proces życia

Nikomu nie jest zagwarantowana radość życia. Od życia dostajemy tylko czas i przestrzeń. Do nas należy zapełnienie ich radością. -H. Jackson Brown
nikomu-nie-jest-zagwarantowana-radość-życia-od-życia-dostajemy-tylko-czas-i-przestrzeń-do-nas-należy-zapełnienie-ich-radośą
Smutek potrafi zatroszczyć się sam o siebie, lecz by naprawdę się cieszyć, trzeba mieć kogoś, z kim się można podzielić radością. -Mark Twain
smutek-potrafi-zatroszczyć-ę-sam-o-siebie-lecz-by-naprawdę-ę-cieszyć-trzeba-mieć-kogoś-z-kim-ę-można-podzielić-radośą
Najważniejszym ludzkim zadaniem jest ratowanie czegoś, co się rozpada, a nie tworzenie rzeczy nowych. -Olga Tokarczuk
najważniejszym-ludzkim-zadaniem-jest-ratowanie-czegoś-co-ę-rozpada-a-nie-tworzenie-rzeczy-nowych
Miłość jest radością świata, słońcem życia, wesołą melodią na pustyni. -Bolesław Prus
miłość-jest-radośą-świata-słońcem-życia-wesołą-melodią-na-pustyni
Antyki to stare rzeczy po nowych cenach. -Grudgens
antyki-to-stare-rzeczy-po-nowych-cenach