Radością nie jest sam proces życia, lecz przeżywanie nowych rzeczy.


radośą-nie-jest-sam-proces-życia-lecz-przeżywanie-nowych-rzeczy
władysław tatarkiewiczradościąniejestsamprocesżycialeczprzeżywanienowychrzeczyradością nienie jestjest samsam procesproces życialecz przeżywanieprzeżywanie nowychnowych rzeczyradością nie jestnie jest samjest sam processam proces życialecz przeżywanie nowychprzeżywanie nowych rzeczyradością nie jest samnie jest sam procesjest sam proces życialecz przeżywanie nowych rzeczyradością nie jest sam procesnie jest sam proces życia

Sens życia ma coś wspólnego ze zrozumieniem, że istotą człowieczeństwa jest doskonała miłość. Przeżywanie naszego życia zgodnie z tą prawdą stanie się doświadczeniem każdego dnia jako cudu, a każdego czynu jako świętości.Nikomu nie jest zagwarantowana radość życia. Od życia dostajemy tylko czas i przestrzeń. Do nas należy zapełnienie ich radością.Smutek potrafi zatroszczyć się sam o siebie, lecz by naprawdę się cieszyć, trzeba mieć kogoś, z kim się można podzielić radością.Najważniejszym ludzkim zadaniem jest ratowanie czegoś, co się rozpada, a nie tworzenie rzeczy nowych.Miłość jest radością świata, słońcem życia, wesołą melodią na pustyni.Antyki to stare rzeczy po nowych cenach.