Radość bywa początkiem naszego bólu.


radość-bywa-początkiem-naszego-bólu
owidiuszradośćbywapoczątkiemnaszegobóluradość bywabywa początkiempoczątkiem naszegonaszego bóluradość bywa początkiembywa początkiem naszegopoczątkiem naszego bóluradość bywa początkiem naszegobywa początkiem naszego bóluradość bywa początkiem naszego bólu

Radość często bywa początkiem naszego bólu.Ra­dość często by­wa początkiem nasze­go bólu.Język tonu jest początkiem i końcem języka słów, jak uczucie jest początkiem i końcem rozsądku, mit początkiem i końcem historii, zaś liryka początkiem i końcem sztuki poetyckiej.Jedyną prawdziwą radość na ziemi osiąga się przez wydostanie się z więzienia naszego samolubnego Studia powinniśmy traktować jako coś w rodzaju spaceru przez pola i lasy, iść bez pośpiechu, chłonąc całym sercem wrażenia. Wielu uczonych zapomina, iż radość, którą czerpiemy z arcydzieł literatury, zależy więcej od głębi naszego wyczucia niż zrozumienia.Ra­dos­ne chwile we wspom­nieniach ukryte może powrócą Smu­tek powrócił życie nie szczędzi bólu ta­kie już bywa Trud­niej wzle­cieć, gdy ma się raz po raz ury­wane pióra.