Radość często bywa początkiem naszego bólu.


radość-często-bywa-początkiem-naszego-bólu
owidiuszradośćczęstobywapoczątkiemnaszegobóluradość częstoczęsto bywabywa początkiempoczątkiem naszegonaszego bóluradość często bywaczęsto bywa początkiembywa początkiem naszegopoczątkiem naszego bóluradość często bywa początkiemczęsto bywa początkiem naszegobywa początkiem naszego bóluradość często bywa początkiem naszegoczęsto bywa początkiem naszego bólu

Radość bywa początkiem naszego bólu.Ra­dość często by­wa początkiem nasze­go bólu.Jeśli niekiedy samotność młodym bywa użyteczną, jakże często oderwanie się zupełnie od świata bywa zgubne i wiedzie do zdziczenia.Język tonu jest początkiem i końcem języka słów, jak uczucie jest początkiem i końcem rozsądku, mit początkiem i końcem historii, zaś liryka początkiem i końcem sztuki poetyckiej.Małe szanse są często początkiem wielkich przedsięwzięć.Małe szanse są często początkiem wielkich przedsięwzięć