Radość jest jak kamień, który wrzucony do wody zatacza coraz większe kręgi.


radość-jest-jak-kamień-który-wrzucony-do-wody-zatacza-coraz-większe-kręgi
adalbert ballingradośćjestjakkamieńktórywrzuconydowodyzataczacorazwiększekręgiradość jestjest jakjak kamieńktóry wrzuconywrzucony dodo wodywody zataczazatacza corazcoraz większewiększe kręgiradość jest jakjest jak kamieńktóry wrzucony dowrzucony do wodydo wody zataczawody zatacza corazzatacza coraz większecoraz większe kręgiradość jest jak kamieńktóry wrzucony do wodywrzucony do wody zataczado wody zatacza corazwody zatacza coraz większezatacza coraz większe kręgiktóry wrzucony do wody zataczawrzucony do wody zatacza corazdo wody zatacza coraz większewody zatacza coraz większe kręgi

Dusza kobiety jest jak przejrzysta toń wody, najlżejszy ruch - a kręgi fal, biegnąc jedna za drugą, wprawią w ruch całą powierzchnię. -Wilhelm von Humboldt
dusza-kobiety-jest-jak-przejrzysta-toń-wody-najlżejszy-ruch-a-kręgi-fal-biegnąc-jedna-za-drugą-wprawią-w-ruch-całą-powierzchnię
Nie ma przykrzejszych rozczarowań niż te, kiedy radość w sercu potyka się o kamień obojętności. -Zofia Gerlach
nie-przykrzejszych-rozczarowań-ż-te-kiedy-radość-w-sercu-potyka-ę-o-kamień-obojętnoś
Życie to błędne koło, z tą jedną różnicą, że z każdym dniem coraz większe. -Kamil Ejsymont
Życie-to-błędne-koło-z-tą-jedną-różnicą-że-z-każdym-dniem-coraz-większe
Człowiek, który się żeni z miłości, jest jak żaba, która wskakuje do studni. Ma obfitość wody, ale nie może się wydostać. -Samuel Coleridge
człowiek-który-ę-żeni-z-miłoś-jest-jak-żaba-która-wskakuje-do-studni-ma-obfitość-wody-ale-nie-może-ę-wydostać
Wielka radość jest tak samo daleka od dobrego zdrowia jak wielka udręka. Jedyną rozkoszą człowieka naprawdę zdrowego jest po prostu radość istnienia. -Montesquieu
wielka-radość-jest-tak-samo-daleka-od-dobrego-zdrowia-jak-wielka-udręka-jedyną-rozkoszą-człowieka-naprawdę-zdrowego-jest-po-prostu-radość
Coraz lepiej leczy się choroby psychiczne, jest też coraz więcej chorych. -Anna Kowalska
coraz-lepiej-leczy-ę-choroby-psychiczne-jest-też-coraz-więcej-chorych