Radość jest matką wszystkich cnót.


radość-jest-matką-wszystkich-cnót
johann wolfgang goetheradośćjestmatkąwszystkichcnótradość jestjest matkąmatką wszystkichwszystkich cnótradość jest matkąjest matką wszystkichmatką wszystkich cnótradość jest matką wszystkichjest matką wszystkich cnótradość jest matką wszystkich cnót

Ra­dość jest matką wszys­tkich cnót.Matką rozpust nie jest radość, lecz brak radości.Miłość uczy nas wszystkich cnót.Wyrozumiałość jest najinteligentniejszą z cnót. Pozwalam sobie uważać tę cnotę za jedną z najrzadziej spotykanych, jeśli nie najrzadszą ze wszystkich.Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.Pokora jest nie tylko warunkiem autentyczności i prawdziwości wszystkich cnót, lecz także warunkiem przemienienia w Chrystusie. Ale ma ona w sobie samej wysoką wartość, nadaje człowiekowi szczególne piękno.