Radość jest matką wszystkich cnót.


radość-jest-matką-wszystkich-cnót
johann wolfgang goetheradośćjestmatkąwszystkichcnótradość jestjest matkąmatką wszystkichwszystkich cnótradość jest matkąjest matką wszystkichmatką wszystkich cnótradość jest matką wszystkichjest matką wszystkich cnótradość jest matką wszystkich cnót

Miłość uczy nas wszystkich cnót. -Plutarch
miłość-uczy-nas-wszystkich-cnót
Wyrozumiałość jest najinteligentniejszą z cnót. Pozwalam sobie uważać tę cnotę za jedną z najrzadziej spotykanych, jeśli nie najrzadszą ze wszystkich. -Joseph Conrad
wyrozumiałość-jest-najinteligentniejszą-z-cnót-pozwalam-sobie-uważać-tę-cnotę-za-jedną-z-najrzadziej-spotykanych-śli-nie-najrzadszą-ze