Radość można osiągnąć tylko wtedy, gdy się drugiemu sprawia radość.


radość-można-osiągnąć-tylko-wtedy-gdy-ę-drugiemu-sprawia-radość
karl barthradośćmożnaosiągnąćtylkowtedygdysiędrugiemusprawiaradośćradość możnamożna osiągnąćosiągnąć tylkotylko wtedygdy sięsię drugiemudrugiemu sprawiasprawia radośćradość można osiągnąćmożna osiągnąć tylkoosiągnąć tylko wtedygdy się drugiemusię drugiemu sprawiadrugiemu sprawia radośćradość można osiągnąć tylkomożna osiągnąć tylko wtedygdy się drugiemu sprawiasię drugiemu sprawia radośćradość można osiągnąć tylko wtedygdy się drugiemu sprawia radość

Radość przeżywa się tylko wtedy, gdy sprawią się ją innym.Tylko pożyteczna praca sprawia radość naszej duszy.Człowiek, który utożsamił się z prawdą, musi czuć radość, rozkosz, wtedy nawet, gdy został pobity.Nie sądźcie, że radość polega na śmiechu, radość to rzecz bardzo poważna.Nie sądźcie, że radość polega na śmiechu; radość to rzecz bardzo poważna.Radość negatywna, radość z tego, że przeciwnik nie ma racji, cechuje ludzi małych, niezdolnych do wzięcia odpowiedzialności za całość.