Radość wewnętrzna jest najgroźniejszą bronią przeciw szatanowi, który jest smutny z urodzenia.


radość-wewnętrzna-jest-najgroźniejszą-bronią-przeciw-szatanowi-który-jest-smutny-z-urodzenia
stefan wyszyński kardradośćwewnętrznajestnajgroźniejsząbroniąprzeciwszatanowiktórysmutnyurodzeniaradość wewnętrznawewnętrzna jestjest najgroźniejsząnajgroźniejszą broniąbronią przeciwprzeciw szatanowiktóry jestjest smutnysmutny zz urodzeniaradość wewnętrzna jestwewnętrzna jest najgroźniejsząjest najgroźniejszą broniąnajgroźniejszą bronią przeciwbronią przeciw szatanowiktóry jest smutnyjest smutny zsmutny z urodzeniaradość wewnętrzna jest najgroźniejsząwewnętrzna jest najgroźniejszą broniąjest najgroźniejszą bronią przeciwnajgroźniejszą bronią przeciw szatanowiktóry jest smutny zjest smutny z urodzeniaradość wewnętrzna jest najgroźniejszą broniąwewnętrzna jest najgroźniejszą bronią przeciwjest najgroźniejszą bronią przeciw szatanowiktóry jest smutny z urodzenia

Radość wewnętrzna jest najgroźniejszą bronią przeciwko szatanowi, który jest smutny Moda jest najskuteczniejszą bronią przemysłu tekstylnego przeciw ciągle rosnącej trwałości materiału.Należy umieć trafiać w poglądy tą samą bronią, gdyż przeciw ideom strzały karabinowe są nieskuteczne.Smutny jest oczywiście każdy człowiek, który zrozumiał, że wszelkie piękno otrzymujemy tylko w charakterze pożyczki, na krótkie godziny, aż do odwołania.Co to jest szczęście? Innych uczynić szczęśliwymi. Co to jest radość? Innym sprawić radość.Pieniądze! Ze wszystkich wynalazków ludzkości - ten wynalazek jest najbliższy szatanowi.