Radość z kwiatów - to resztki raju w nas.


radość-z-kwiatów-to-resztki-raju-w-nas
philip otto rungeradośćkwiatówtoresztkirajunasradość zz kwiatówkwiatówresztki rajuraju ww nasradość z kwiatówz kwiatówresztki raju wraju w nasradość z kwiatówresztki raju w nas

Za­tańczyć nocą, czuć jak spływające po Nas krop­le deszczu zmy­wają resztki gniewu… Następne­go dnia poczuć na So­bie pro­mienie słońca, które budzą w Nas za­nie­chaną przez gniew miłość… *dla Ko­goś za wczo­raj­szą roz­mo­we nocą Pycha, która skłania nas do tworzenia raju na ziemi powoduje, że zamieniamy naszą poczciwą planetę w piekło.Miłość jest zawsze nowa. I bez względu na to, czy w życiu kochamy raz, dwa czy dziesięć razy, zawsze stajemy w obliczu nieznanego. Miłość może nas pogrążyć w ogniu piekieł albo zabrać do bram raju - ale zawsze gdzieś nas prowadzi.Jakie to ma znaczenie, czy Bóg mówi do nas z krzaków ciernistych, czy z pachnących kwiatów!Każda radość, którą niesiemy innym, zawsze do nas powróciKażda radość, którą niesiemy innym zawsze do nas powróci.