Radość z kwiatów - to resztki raju w nas.


radość-z-kwiatów-to-resztki-raju-w-nas
philip otto rungeradośćkwiatówtoresztkirajunasradość zz kwiatówkwiatówresztki rajuraju ww nasradość z kwiatówz kwiatówresztki raju wraju w nasradość z kwiatówresztki raju w nas

Pycha, która skłania nas do tworzenia raju na ziemi powoduje, że zamieniamy naszą poczciwą planetę w piekło. -Anonim
pycha-która-skłania-nas-do-tworzenia-raju-na-ziemi-powoduje-że-zamieniamy-naszą-poczciwą-planetę-w-piekło
Jakie to ma znaczenie, czy Bóg mówi do nas z krzaków ciernistych, czy z pachnących kwiatów! -Franciszek Salezy Św
jakie-to-znaczenie-czy-bóg-mówi-do-nas-z-krzaków-ciernistych-czy-z-pachnących-kwiatów
Każda radość, którą niesiemy innym, zawsze do nas powróci -Zenta Maurina
każda-radość-którą-niesiemy-innym-zawsze-do-nas-powró
Każda radość, którą niesiemy innym zawsze do nas powróci. -Zenta Maurina Raudive
każda-radość-którą-niesiemy-innym-zawsze-do-nas-powró