Rady są jak rycyna: łatwe do dawania, a niechętnie przyjmowane.


rady-są-jak-rycyna-łatwe-do-dawania-a-niechętnie-przyjmowane
josh billingsradyjakrycynałatwedodawanianiechętnieprzyjmowanerady sąsą jakjak rycynałatwe dodo dawanianiechętnie przyjmowanerady są jaksą jak rycynałatwe do dawaniaa niechętnie przyjmowanerady są jak rycyna

Rady i Nie rób samemu, co można we dwoje, Takie są rady i zasady moje.Jak kocha­my, nic nie jest łatwe.Wiara w autorytety powoduje, że błędy autorytetów przyjmowane są za wzorce.Zazwyczaj prosi się o rady, by ich nie słuchać albo jeśli się ich słucha, to po to jedynie, by móc się gniewać później na tego, kto rady udzielił.Nie ma głupszej rady jak mądrze żyj.Nie ma chyba nic bardziej nieznośnego gdy ludzie, których się nie cierpi, dają tak zwane