Rady starców są jak zimowe słońca, oświecają nie grzejąc.


rady-starców-są-jak-zimowe-słońca-oświecają-nie-grzejąc
luc de vauvenarguesradystarcówjakzimowesłońcaoświecająniegrzejącrady starcówstarców sąsą jakjak zimowezimowe słońcaoświecają nienie grzejącrady starców sąstarców są jaksą jak zimowejak zimowe słońcaoświecają nie grzejącrady starców są jakstarców są jak zimowesą jak zimowe słońcarady starców są jak zimowestarców są jak zimowe słońca

Rady starców są jak słońca zimowe, oświecają nie grzejąc.Ra­dy starców są jak słońca zi­mowe, oświecają nie grzejąc.Rady i Nie rób samemu, co można we dwoje, Takie są rady i zasady moje.Nie ma chyba nic bardziej nieznośnego gdy ludzie, których się nie cierpi, dają tak zwane Nie ma głupszej rady jak mądrze żyj.Zazwyczaj prosi się o rady, by ich nie słuchać albo jeśli się ich słucha, to po to jedynie, by móc się gniewać później na tego, kto rady udzielił.