Raj­ska woń w sadzie Zak­witły jabłonie i... Ko­kosy polskie K.A.Sz. 15.04.2016r.


raj­ska-woń-w sadzie-zak­witły-jabłonie-i-ko­kosy-polskie-kasz-15042016r
crisraj­skawońw sadziezak­witłyjabłonieko­kosypolskiekasz15042016rraj­ska wońwoń w sadziew sadzie zak­witłyzak­witły jabłoniejabłonie ii ko­kosyko­kosy polskieraj­ska woń w sadziewoń w sadzie zak­witływ sadzie zak­witły jabłoniezak­witły jabłonie ijabłonie i ko­kosyi ko­kosy polskieraj­ska woń w sadzie zak­witływoń w sadzie zak­witły jabłoniew sadzie zak­witły jabłonie izak­witły jabłonie i ko­kosyjabłonie i ko­kosy polskieraj­ska woń w sadzie zak­witły jabłoniewoń w sadzie zak­witły jabłonie iw sadzie zak­witły jabłonie i ko­kosyzak­witły jabłonie i ko­kosy polskie

Nie spod dłoni tej lecz właśnie ser­ca tego zak­witły Lilie  -to_tylko_łzy
nie-spod-dłoni-tej-lecz-właśnie-ser­ca-tego-zak­witły-lilie 
Męczelkowate Woń- wios­ny bu­kiet wabi Wielokwiatowy K.A.Sz. 07.05.2016r. -Cris
męczelkowate-woń-wios­ny-bu­kiet-wabi-wielokwiatowy-kasz-07052016r
mój kot ma ciepłe łapki mały przytulaśny za­kochał się w pięknej panterce kwiaty zak­witły ciepłymi barwami słońce jest ciepłe a ty na mnie co i co na mnie two­je serce?  -topaz
mój-kot- ciepłe-łapki-ły-przytulaśny-za­kochał ę-w pięknej-panterce-kwiaty-zak­witły-ciepłymi-barwami-słoń-jest ciepłe-a
korzystaj przyj­rzyj się świat na­biera barw wiatr roz­wiewa ich woń czuć maj mo­tyle tańczą wys­trze­lił szampan dopóki trwa za nas K.A.Sz. 04.05.2016r. -Cris
korzystaj-przyj­rzyj-ę-świat-na­biera-barw-wiatr-roz­wiewa-ich-woń-czuć-maj-mo­tyle-ńczą-wys­trze­lił-szampan-dopóki-trwa-za-nas-kasz
sędzia na roz­pra­wie : - os­karżony zos­ta­je ska­zany na trzy la­ta ! czy os­karżony chciałby jeszcze coś do­dać ? - w żad­nym ra­zie, wy­soki sądzie, raczej odjąć !  -lovely-girl
sędzia-na roz­pra­wie-os­karżony-zos­­-ska­zany-na trzy-­- czy-os­karżony-chciałby-jeszcze-coś-do­dać-w żad­nym-ra­zie