Rasowy mężczyzna jest drapieżnikiem, który ściga tylko wielką zwierzynę: władzę lub kobiety.


rasowy-mężczyzna-jest-drapieżnikiem-który-ściga-tylko-wielką-zwierzynę-władzę-lub-kobiety
anonimrasowymężczyznajestdrapieżnikiemktóryścigatylkowielkązwierzynęwładzęlubkobietyrasowy mężczyznamężczyzna jestjest drapieżnikiemktóry ścigaściga tylkotylko wielkąwielką zwierzynęwładzę lublub kobietyrasowy mężczyzna jestmężczyzna jest drapieżnikiemktóry ściga tylkościga tylko wielkątylko wielką zwierzynęwładzę lub kobietyrasowy mężczyzna jest drapieżnikiemktóry ściga tylko wielkąściga tylko wielką zwierzynęktóry ściga tylko wielką zwierzynę

Mężczyzna jest zawsze dzieckiem, nawet gdy jest to duże dziecko, dzieckiem dzierżącym władzę. Ten, który nie jest kochanym, jest zawsze samotny wśród tłumu.Władza materialna znajduje się w ręku ludzi możnych i bogatych; władza intelektualna należy do mędrców lub kapłanów; władzę moralną zaś dzierżą kobiety.Mężczyzna, który okłamuje kobiety, nie jest prawdziwym kłamcą: działa w uzasadnionej obronie własnej.Myśmy łupina tylko i listowie, a wielka śmierć, którą ma każdy w sobie, to jest ten owoc, o który zabiega wszelki byt.Mężczyzna na tym świecie nie odnosi nigdy absolutnego sukcesu, o ile mu kobiety nie pomagają. Kobiety rej wodzą w społeczeństwie. Jeżeli mężczyzna nie ma kobiet po swej stronie, to przepadł z kretesem.Dla kobiety seks ma na ogół tylko wtedy prawdziwą wartość, jeśli akt płciowy nie odbywa się w pustce uczuciowej; miłość jest najlepszą nauczycielką. Najwymyślniejsze nawet pozycje przy stosunku nie powodują u kobiety pełnej satysfakcji seksualnej, jeśli nie istnieje aura porozumienia z mężczyzną.