Raz wyszłaś za mąż na złość, a raz dla pieniędzy. Czy myślałaś kiedyś o wyjściu za mąż dla przyjemności? 


raz-wyszłaś-za mąż-na złość-a raz-dla-pieniędzy-czy myśłaś-kiedyś-o wyjściu-za mąż-dla-przyjemnoś 
margaret mitchellrazwyszłaśza mążna złośća razdlapieniędzyczy myślałaśkiedyśo wyjściuprzyjemności raz wyszłaśwyszłaś za mążza mąż na złośća raz dladla pieniędzyczy myślałaś kiedyśkiedyś o wyjściuo wyjściu za mążza mąż dlaraz wyszłaś za mążwyszłaś za mąż na złośća raz dla pieniędzyczy myślałaś kiedyś o wyjściukiedyś o wyjściu za mążo wyjściu za mąż dlaraz wyszłaś za mąż na złośćczy myślałaś kiedyś o wyjściu za mążkiedyś o wyjściu za mąż dlaczy myślałaś kiedyś o wyjściu za mąż dla

Kariera artysty podobna jest karierze kurtyzany: najpierw dla własnej przyjemności, później dla przyjemności innych, a w końcu dla pieniędzy. -Marcel Achard
kariera-artysty-podobna-jest-karierze-kurtyzany-najpierw-dla-własnej-przyjemnoś-później-dla-przyjemnoś-innych-a-w-końcu-dla-pieniędzy
Kariera artysty podobna jest karierze kurtyzany: najpierw dla własnej przyjemności, potem dla przyjemności innych, a w końcu dla pieniędzy. -Marcel Achard
kariera-artysty-podobna-jest-karierze-kurtyzany-najpierw-dla-własnej-przyjemnoś-potem-dla-przyjemnoś-innych-a-w-końcu-dla-pieniędzy
Żona jest tym dla męża, czym mąż ją uczynił. -Honore de Balzac
Żona-jest-tym-dla-męża-czym-mąż-ją-uczynił
Ja i mój były mąż za­kocha­liśmy się w so­bie od pier­wsze­go wej­rze­nia. Na­leżało spoj­rzeć po raz drugi... -Woody Allen
ja i mój-były-mąż-za­kocha­liśmy ę-w so­bie-od pier­wsze­go-wej­rze­nia-na­żało spoj­rzeć-po raz-drugi