Re­zyg­nacja jest go­towością do wejścia w no­wy układ.


re­zyg­nacja-jest go­towośą-do wejścia-w no­wy-układ
martin heideggerre­zyg­nacjajest go­towościądo wejściaw no­wyukładre­zyg­nacja jest go­towościąjest go­towością do wejściado wejścia w no­wyw no­wy układre­zyg­nacja jest go­towością do wejściajest go­towością do wejścia w no­wydo wejścia w no­wy układre­zyg­nacja jest go­towością do wejścia w no­wyjest go­towością do wejścia w no­wy układre­zyg­nacja jest go­towością do wejścia w no­wy układ

Rezygnacja jest gotowością do wejścia w nowy układ. -Martin Heidegger
rezygnacja-jest-gotowośą-do-wejścia-w-nowy-układ
Czy ak­ceptac­ja nie jest cza­sem ka­pitu­lacją i re­zyg­nacją z włas­nych poglądów?  -Czesław Banach
czy-ak­ceptac­ja-nie jest cza­sem-ka­pitu­lacją-i re­zyg­nacją-z włas­nych-poglądów 
Ot­rzy­mać szansę i po­dejść do niej z re­zyg­nacją, przeczy logice. -Logos
ot­rzy­ć-szansę-i po­dejść-do niej-z re­zyg­nacją-przeczy-logice
Bu­duje Chiński Mur wokół siebie... nie ma wejścia. Wiem, że kiedy skończę zos­tanę sa­ma w środku. -Majka_Majdan
bu­duje-chiński-mur-wokół-siebie-nie  wejścia-wiem że kiedy-skończę-zos­tanę-­-w środku