Reakcjonistą jest każdy, kto nie jest gotów płacić każdej ceny za swoje zwycięstwo.


reakcjonistą-jest-każdy-kto-nie-jest-gotów-płacić-każdej-ceny-za-swoje-zwycięstwo
mikołaj gomez davillareakcjonistąjestkażdyktoniegotówpłacićkażdejcenyzaswojezwycięstworeakcjonistą jestjest każdykto nienie jestjest gotówgotów płacićpłacić każdejkażdej cenyceny zaza swojeswoje zwycięstworeakcjonistą jest każdykto nie jestnie jest gotówjest gotów płacićgotów płacić każdejpłacić każdej cenykażdej ceny zaceny za swojeza swoje zwycięstwokto nie jest gotównie jest gotów płacićjest gotów płacić każdejgotów płacić każdej cenypłacić każdej ceny zakażdej ceny za swojeceny za swoje zwycięstwokto nie jest gotów płacićnie jest gotów płacić każdejjest gotów płacić każdej cenygotów płacić każdej ceny zapłacić każdej ceny za swojekażdej ceny za swoje zwycięstwo

Nawet jeśli miłość niesie za sobą rozłąkę, samotność i smutek, to warta jest ceny jaką trzeba za nią płacić.Kiedy reakcjonista mówi o nieuchronnej restauracji, to nie należy zapominać, że reakcjonista liczy w tysiącleciach.Każdy jest gotów, na czyjąś śmierć.Ten, kto zwycięża innych ludzi, jest tylko silny. Ten, kto zwycięstwo nad sobą samym odnosi, jest człowiekiem potężnym.Gotów marzyć, gotów spełniać marze­nia, gotów żyć i um­rzeć spełnionym. [przep­raszam za powtórzenia] Najwartościowsze jest to zwycięstwo, które nosiliśmy w sobie, zwycięstwo istotne postępuje w ślad za nim.