Realizm ograniczony końcem własnego nosa jest niebezpieczniejszy od najbardziej szalonej fantazji, ponieważ jest ślepy.


realizm-ograniczony-końcem-własnego-nosa-jest-niebezpieczniejszy-od-najbardziej-szalonej-fantazji-ponieważ-jest-ślepy
fiodor dostojewskirealizmograniczonykońcemwłasnegonosajestniebezpieczniejszyodnajbardziejszalonejfantazjiponieważślepyrealizm ograniczonyograniczony końcemkońcem własnegowłasnego nosanosa jestjest niebezpieczniejszyniebezpieczniejszy odod najbardziejnajbardziej szalonejszalonej fantazjiponieważ jestjest ślepyrealizm ograniczony końcemograniczony końcem własnegokońcem własnego nosawłasnego nosa jestnosa jest niebezpieczniejszyjest niebezpieczniejszy odniebezpieczniejszy od najbardziejod najbardziej szalonejnajbardziej szalonej fantazjiponieważ jest ślepyrealizm ograniczony końcem własnegoograniczony końcem własnego nosakońcem własnego nosa jestwłasnego nosa jest niebezpieczniejszynosa jest niebezpieczniejszy odjest niebezpieczniejszy od najbardziejniebezpieczniejszy od najbardziej szalonejod najbardziej szalonej fantazjirealizm ograniczony końcem własnego nosaograniczony końcem własnego nosa jestkońcem własnego nosa jest niebezpieczniejszywłasnego nosa jest niebezpieczniejszy odnosa jest niebezpieczniejszy od najbardziejjest niebezpieczniejszy od najbardziej szalonejniebezpieczniejszy od najbardziej szalonej fantazji

Realizm ograniczony końcem własnego nosa jest niebezpieczniejszy od najszaleńszej fantazji, jest bowiem ślepy.Język tonu jest początkiem i końcem języka słów, jak uczucie jest początkiem i końcem rozsądku, mit początkiem i końcem historii, zaś liryka początkiem i końcem sztuki poetyckiej.Ograniczony humanista jest śmieszny, ograniczony technokrata jest groźny.Książę nie powinien zmieniać zbyt łatwo ministrów, ponieważ jest rzeczą pewną, że nowy minister będzie snuł nowe projekty i na pewno najbardziej przypadnie mu do gustu plan najbardziej odmienny od tego, jaki zastat. Każdy człowiek jest na tyle przeciwnikiem cudzych pomysłów, na iłe^ jest zapatrzony we własne. Świadczą o tym rozpoczęte budowle, których następca nigdy niemal nic kończy.Gramatyka jest najbardziej elementarną częścią logiki, ponieważ stanowi początek analizy myślenia.To, co najbardziej chce się robić, jest tym, co prawdopodobnie jest najbardziej warte robienia