Recenzenci to policjanci w literaturze.


recenzenci-to-policjanci-w-literaturze
novalisrecenzencitopolicjanciliteraturzepolicjanci ww literaturzerecenzenci to policjancipolicjanci w literaturzerecenzenci to policjanci wrecenzenci to policjanci w literaturze

Biada literaturze, która nie budzi namiętności.Literaturze nie są potrzebni wielcy pisarze, ale wielkie dzieła.W literaturze jest dużo seksu i nie ma dzieci; w życiu - na odwrót.W literaturze, podobnie jak w miłości, zdumiewa nas, co wybierają inni.Mierność jest nieznośna w malarstwie, muzyce i literaturze; w pracy społecznej oddaje wielkie przysługi, jak woły w jarzmie.W literaturze coś się jednak zmienia. Ludzie, którzy dziś piszą bestsellery, przed dwudziestu laty siedzieliby w więzieniu.