Reklama jest tak potrzebna produktowi jak prąd elektryczny żarówce.


reklama-jest-tak-potrzebna-produktowi-jak-prąd-elektryczny-żarówce
charles wilpreklamajesttakpotrzebnaproduktowijakprądelektrycznyżarówcereklama jestjest taktak potrzebnapotrzebna produktowiproduktowi jakjak prądprąd elektrycznyelektryczny żarówcereklama jest takjest tak potrzebnatak potrzebna produktowipotrzebna produktowi jakproduktowi jak prądjak prąd elektrycznyprąd elektryczny żarówcereklama jest tak potrzebnajest tak potrzebna produktowitak potrzebna produktowi jakpotrzebna produktowi jak prądproduktowi jak prąd elektrycznyjak prąd elektryczny żarówcereklama jest tak potrzebna produktowijest tak potrzebna produktowi jaktak potrzebna produktowi jak prądpotrzebna produktowi jak prąd elektrycznyproduktowi jak prąd elektryczny żarówce

Religia jest ludziom potrzebna, tak jak potrzebna jest nadzieja na życie wieczne, na spotkanie drogich zmarłych, wiekuiste szczęście itd. -Stanisław Lem
religia-jest-ludziom-potrzebna-tak-jak-potrzebna-jest-nadzieja-na-życie-wieczne-na-spotkanie-drogich-zmarłych-wiekuiste-szczęście-itd
Z miłością jest jak z elektrycznością: najpierw wysokie napięcie, potem prąd słaby, a w końcu prąd zmienny. -Jacques Tati
z-miłośą-jest-jak-z-elektrycznośą-najpierw-wysokie-napięcie-potem-prąd-słaby-a-w-końcu-prąd-zmienny
Z bronią jest jak z ludźmi, zawsze się psuje kiedy jest najbardziej potrzebna. -Paweł Góra
z-bronią-jest-jak-z-ludźmi-zawsze-ę-psuje-kiedy-jest-najbardziej-potrzebna
Z nauką jest jak z wiosłowa­niem pod prąd. Sko­ro tyl­ko zap­rzes­ta­niesz pra­cy, za­raz spycha cię do tyłu. -Benjamin Britten
z nauką-jest jak z wiosłowa­niem-pod-prąd-sko­ro tyl­ko-zap­rzes­­niesz-pra­cy-za­raz-spycha-ę-do tyłu