Reklama to próba oddzielenia człowieka od jego pieniędzy.


reklama-to-próba-oddzielenia-człowieka-od-jego-pieniędzy
john b. priestleyreklamatopróbaoddzieleniaczłowiekaodjegopieniędzypróba oddzieleniaoddzielenia człowiekaczłowieka odod jegojego pieniędzyreklama to próbapróba oddzielenia człowiekaoddzielenia człowieka odczłowieka od jegood jego pieniędzyreklama to próba oddzieleniapróba oddzielenia człowieka ododdzielenia człowieka od jegoczłowieka od jego pieniędzyreklama to próba oddzielenia człowiekapróba oddzielenia człowieka od jegooddzielenia człowieka od jego pieniędzy

Cierpienie jest próbą człowieczeństwa człowieka, próbą jego wewnętrznej prawdy; jego maski opadają, traci sens wszelka gra.Pi­sanie jest des­pe­racką próbą wy­dar­cia z sa­mot­ności od­ro­biny god­ności i trochę pieniędzy.Miłość jest pewną próbą rzetelnej wartości człowieka.Do trzech ra­zy sztuka... próba, próba ge­neral­na, premiera.Małżeństwo - często nieudana próba, podejmowana, by udowodnić zdolność człowieka do dopasowania się.Mądrość człowieka rozpoznaje się lepiej po jego pytaniach, niż po jego odpowiedziach.