Religia - niestety - przesunęła się z serca do ust.


religia-niestety-przesunęła-ę-z-serca-do-ust
mark twainreligianiestetyprzesunęłasięsercadoustreligianiestetyniestetyprzesunęłaprzesunęła sięz sercaserca dodo ustniestetyprzesunęła sięprzesunęła się zsię z sercaz serca doserca do ustprzesunęła się zprzesunęła się z sercasię z serca doz serca do ustprzesunęła się z sercaprzesunęła się z serca dosię z serca do ust

Religia mająca przemawiać do serca musi dawać wiele rad, a mało nakazów. -Charles Louis Montesquieu
religia-mająca-przemawiać-do-serca-musi-dawać-wiele-rad-a-ło-nakazów
Prawa ludzkie, mające mówić do rozumu, powinny dawać nakazy, a nie rady; religia, mająca przemawiać do serca, musi dawać wiele rad, a mało nakazów. -Montesquieu
prawa-ludzkie-mają-mówić-do-rozumu-powinny-dawać-nakazy-a-nie-rady-religia-mająca-przemawiać-do-serca-musi-dawać-wiele-rad-a-ło-nakazów
Na modlitwie serce ma iść zawsze na przedzie, za nim usta. Nigdy nie uruchamiajcie ust, dopóki nie rozruszaliście serca. -Adam Faudenom
na-modlitwie-serce-iść-zawsze-na-przedzie-za-nim-usta-nigdy-nie-uruchamiajcie-ust-dopóki-nie-rozruszaliście-serca