Religia - niestety - przesunęła się z serca do ust.


religia-niestety-przesunęła-ę-z-serca-do-ust
mark twainreligianiestetyprzesunęłasięsercadoustreligianiestetyniestetyprzesunęłaprzesunęła sięz sercaserca dodo ustniestetyprzesunęła sięprzesunęła się zsię z sercaz serca doserca do ustprzesunęła się zprzesunęła się z sercasię z serca doz serca do ustprzesunęła się z sercaprzesunęła się z serca dosię z serca do ust

Religia mająca przemawiać do serca musi dawać wiele rad, a mało nakazów.Prawa ludzkie, mające mówić do rozumu, powinny dawać nakazy, a nie rady; religia, mająca przemawiać do serca, musi dawać wiele rad, a mało nakazów.Chciał być romantykiem Nie umiał niestety By tra­fić do ser­ca Kocha­nej kobiety Za mało się starał Źle miłość pojmował Za­miast pat­rzeć w oczy Cza­su jej żałował Miał go tyl­ko tyle By się zadowolić Za­miast się postarać I troszkę podszkolić Pan­na się znudziła Uciekła niestety Wyszła za innego Co miał te zalety.Na modlitwie serce ma iść zawsze na przedzie, za nim usta. Nigdy nie uruchamiajcie ust, dopóki nie rozruszaliście serca.Uj­mij mnie za rękę spoj­rze­niem prawdy trwa­niem chwili czy­nami ust bezlitosnymi kiedy czuć jak skóra oddycha a wśród tańca języ­ka i warg świat może się walić. Pod­nieś mnie uparcie z am­nezji serca zaap­li­kuj dożyl­nie siebie transfuzją. Wskrzesz mnie od śmierci po­ran­nym wsta­waniem obok obłoków kiedy jas­ność jeszcze śpi słucha­niem bi­cia serca wejdź mi w duszę (s)twórz mi życie.Religia jest póty religią, póki uznaje się za mądrość najwyższą i póki dla niej samej jej źródła są świętą tajemnicą. Bóstwo jest póty żywym bóstwem, póki nie ujawnimy jego ziemskiego pochodzenia. Żadna religia nie może pogodzić się ze studiującym jej pochodzenie badaczem naukowym, bo żadna nie może pogodzić się ze sprowadzeniem swych bóstw do zjawisk pochodzenia ziemskiego. Bóstwo, któremu udowodniono ziemskie pochodzenie, przestaje być bóstwem.