Religia została stworzona tylko po to, by wprowadzać ludzi w błąd, co do rzeczywistych sprawców ich nieszczęść.


religia-została-stworzona-tylko-po-to-by-wprowadzać-ludzi-w-błąd-co-do-rzeczywistych-sprawców-ich-nieszczęść
paul thiry holbachreligiazostałastworzonatylkopotobywprowadzaćludzibłądcodorzeczywistychsprawcówichnieszczęśćreligia zostałazostała stworzonastworzona tylkotylko poby wprowadzaćwprowadzać ludziludzi ww błądco dodo rzeczywistychrzeczywistych sprawcówsprawców ichich nieszczęśćreligia została stworzonazostała stworzona tylkostworzona tylko poby wprowadzać ludziwprowadzać ludzi wludzi w błądco do rzeczywistychdo rzeczywistych sprawcówrzeczywistych sprawców ichsprawców ich nieszczęśćreligia została stworzona tylkozostała stworzona tylko poby wprowadzać ludzi wwprowadzać ludzi w błądco do rzeczywistych sprawcówdo rzeczywistych sprawców ichrzeczywistych sprawców ich nieszczęśćreligia została stworzona tylko poby wprowadzać ludzi w błądco do rzeczywistych sprawców ichdo rzeczywistych sprawców ich nieszczęść

Religia została stworzona tylko po to, żeby wprowadzać ludzi w błąd co do rzeczywistych winowajców ich nieszczęść.Większość rzeczy na tym świecie stworzona została przez ludzi, którzy wytrwali, kiedy zdawało się, że nie ma już nadziei.Jeśli kobieta została stworzona z mężczyzny, to już gołym okiem widać pewne braki.Kobieta została stworzona po to, żeby umilać mężczyźnie życie, a nie - żeby cały dzień pracować, wieczorem zaś gotować mu mrożonki.Nikt nie kocha istoty rzeczywistej, tylko przez siebie stworzoną.Gdyby została ci tylko jedna godzina życia i mógłbyś zadzwonić tylko do jednej osoby, do kogo byś zadzwonił, co byś powiedział i dlaczego jeszcze zwlekasz?