Reputacja człowieka jestjak jego cień. Ogromna, kiedy go poprzedza, znacznie mniejsza, gdy podąża za nim.


reputacja-człowieka-jestjak-jego-cień-ogromna-kiedy-go-poprzedza-znacznie-mniejsza-gdy-podąża-za-nim
alexandre de talleyrandreputacjaczłowiekajestjakjegocieńogromnakiedygopoprzedzaznaczniemniejszagdypodążazanimreputacja człowiekaczłowieka jestjakjestjak jegojego cieńkiedy gogo poprzedzaznacznie mniejszagdy podążapodąża zaza nimreputacja człowieka jestjakczłowieka jestjak jegojestjak jego cieńkiedy go poprzedzagdy podąża zapodąża za nimreputacja człowieka jestjak jegoczłowieka jestjak jego cieńgdy podąża za nimreputacja człowieka jestjak jego cień

Jesteśmy kształtowani przez nasze myśli. Jesteśmy tym, czym one są. Gdy umysł jest niezmącony, przychodzi szczęście i podąża za nami jak cień.Sława podąża za cnotą jak cień.Jes­teśmy kształto­wani przez nasze myśli. Jes­teśmy tym, czym one są. Gdy umysł jest niezmąco­ny, przychodzi szczęście i podąża za na­mi jak cień.Miłość jest jak cień człowieka, kiedy ją gonisz - ucieka, kiedy uciekasz, to goni.Kino jest jakby zwierciadłem społeczeństwa, ukazującym jego najtajniejsze marzenia i aspiracje. Stąd jego ogromna siła i niemal nieograniczona przenikliwość. Kiedy nieustannie pokazuje się, że kraj jest piękny, dobry, pełen wdzięku i sprawiedliwy, to w sposób nieunikniony wszyscy nabierają w pewnym momencie przekonania, iż również posiadają te zalety.Miłość jest jak cień człowieka. Szkoda, kto dla niej wiek trwoni. Kiedy ją gonisz, ucieka, kiedy uciekasz, to goni.