Rewolucja - przewrót, po którym chłopi nie chcą płacić podatków komu innemu.


rewolucja-przewrót-po-którym-chłopi-nie-chcą-płacić-podatków-komu-innemu
anonimrewolucjaprzewrótpoktórymchłopiniechcąpłacićpodatkówkomuinnemurewolucjaprzewrótpo którymktórym chłopichłopi nienie chcąchcą płacićpłacić podatkówpodatków komukomu innemupo którym chłopiktórym chłopi niechłopi nie chcąnie chcą płacićchcą płacić podatkówpłacić podatków komupodatków komu innemupo którym chłopi niektórym chłopi nie chcąchłopi nie chcą płacićnie chcą płacić podatkówchcą płacić podatków komupłacić podatków komu innemupo którym chłopi nie chcąktórym chłopi nie chcą płacićchłopi nie chcą płacić podatkównie chcą płacić podatków komuchcą płacić podatków komu innemu

Trzeba mieć to wyczucie, to minimum, ten takt, komu trzeba, komu można, komu nie, komu tak. Bowiem każda kobieta dobrze o tym wie komu trzeba, komu można, komu tak, komu nie. -A. Bierre
trzeba-mieć-to-wyczucie-to-minimum-ten-takt-komu-trzeba-komu-można-komu-nie-komu-tak-bowiem-każda-kobieta-dobrze-o-tym-wie-komu-trzeba-komu
Mam zamiar przenieść się do Szwajcarii. Zawsze marzyłem o kraju, w którym góry są wyższe od podatków. -Cendrars Blaise
mam-zamiar-przenieść-ę-do-szwajcarii-zawsze-marzyłem-o-kraju-w-którym-góry-są-wyższe-od-podatków
Mam za­miar prze­nieść się do Szwaj­ca­rii. Zaw­sze marzyłem o kra­ju, w którym góry są wyższe od podatków. -Blaise Cendrars
mam-za­miar-prze­nieść ę-do szwaj­ca­rii-zaw­sze marzyłem-o kra­ju-w którym góry-są wyższe-od podatków
Rewolucja jest niczym innym, jeno wściekłą eksplozją cyfr. Kiedy istnieje naga ekonomika - wówczas rewolucja nie może mieć miejsca. -Aleksy Tołstoj
rewolucja-jest-niczym-innym-jeno-wściekłą-eksplozją-cyfr-kiedy-istnieje-naga-ekonomika-wówczas-rewolucja-nie-może-mieć-miejsca
Iz­ba wyt­rzeźwień - miej­sce, w którym ok­ra­dają człowieka z po­zytyw­ne­go myśle­nia i jeszcze każą za to płacić. -nicola-57
iz­ba-wyt­rzeźwień- miej­sce-w którym ok­ra­dają-człowieka-z po­zytyw­ne­go-myś­nia-i jeszcze-każą-za to płacić