ro­sa na rzęsach na jej po­liczek spada chłod­ne poranki 


ro­-na rzęsach-na-jej-po­liczek-spada-chłod­ne-poranki 
deszczro­sana rzęsachnajejpo­liczekspadachłod­neporanki ro­sa na rzęsachna rzęsach nana jejjej po­liczekpo­liczek spadaspada chłod­nechłod­ne poranki ro­sa na rzęsach nana rzęsach na jejna jej po­liczekjej po­liczek spadapo­liczek spada chłod­nespada chłod­ne poranki ro­sa na rzęsach na jejna rzęsach na jej po­liczekna jej po­liczek spadajej po­liczek spada chłod­nepo­liczek spada chłod­ne poranki ro­sa na rzęsach na jej po­liczekna rzęsach na jej po­liczek spadana jej po­liczek spada chłod­nejej po­liczek spada chłod­ne poranki 

Naj­piękniej­sze są poranki  -daniello
naj­piękniej­sze-są poranki 
Mar­mu­rowy chłód; ogarnął mnie chłód głębo­kiego szoku. -Josephine Hart
mar­mu­rowy-chłód-ogarnął-mnie-chłód-głębo­kiego-szoku
W małżeństwie istnieje pewnie chłód... no może nie chłód, ale naturalna obojętność i, spowodowana codziennością, niższa temperatura pewnej kategorii uczuć. -Zofia Gerlach
w-łżeństwie-istnieje-pewnie-chłód-no-może-nie-chłód-ale-naturalna-obojętność-i-spowodowana-codziennośą-ższa-temperatura-pewnej
Tłumaczy, wykłada, na rzęsach już staje; Na nic to! Jak uczeń cap - tak mu już zostanie. -SirNobody
tłumaczy-wykłada-na rzęsach-już-staje-na-nic-to-jak-uczeń-cap- tak-mu już-zostanie