Ro­boty się psują, a co do­piero człowiek. Mecha­nizmów to­ny, a jed­nak czas stracony.


ro­boty ę-psują-a co do­piero-człowiek-mecha­nizmów-to­ny-a jed­nak-czas-stracony
chemicalsro­boty siępsująa co do­pieroczłowiekmecha­nizmówto­nya jed­nakczasstraconyro­boty się psująa co do­piero człowiekmecha­nizmów to­nya jed­nak czasczas straconya jed­nak czas stracony

Czuję, że padam, A jed­nak gadam. Czuję, że zdycham, A jed­nak oddycham. Czuję, że umieram, A jed­nak się rozbieram. Czuję, że ironizuję, Bo tak nap­rawdę to świet­nie się czuję. -Welusia
czuję-że padam-a-jed­nak-gadam-czuję-że zdycham-a-jed­nak-oddycham-czuję-że umieram-a-jed­nak ę-rozbieram-czuję-że ironizuję-bo
Czas: Nad czas stracony nic bardziej nie boli. -Michał Anioł
czas-nad-czas-stracony-nic-bardziej-nie-boli
Każdy ma coś do ro­boty. Po to jes­teśmy na tym świecie, żeby mieć coś do ro­boty. Żeby się przy­dać ko­muś lub czemuś. -Małgorzata Musierowicz
każdy- coś-do ro­boty-po to jes­teśmy-na tym-świecie-żeby-mieć-coś-do ro­boty-Żeby ę-przy­dać-ko­muś-lub-czemuś
Złama­na obiet­ni­ca - ni­by nic a jed­nak coś... Jed­nak bo­li i nie da­je o so­bie zapomnieć... -patka5463
złama­na-obiet­­ca- ­by-nic-a jed­nak-coś-jed­nak bo­li-i nie da­-o so­bie-zapomnieć