Robić z łatwością , co innym sprawia trudność, talent. Robić, co jest niemożliwe dla talentu, to geniusz.


robić-z-łatwośą-co-innym-sprawia-trudność-talent-robić-co-jest-niemożliwe-dla-talentu-to-geniusz
anonimrobićłatwościącoinnymsprawiatrudnośćtalentrobićjestniemożliwedlatalentutogeniuszrobić zz łatwościąłatwościącoco innyminnym sprawiasprawia trudnośćco jestjest niemożliweniemożliwe dladla talenturobić z łatwościąz łatwościąco innymco innym sprawiainnym sprawia trudnośćco jest niemożliwejest niemożliwe dlaniemożliwe dla talenturobić z łatwościąco innym sprawiaco innym sprawia trudnośćco jest niemożliwe dlajest niemożliwe dla talentuco innym sprawia trudnośćco jest niemożliwe dla talentu

Talent – to robić z łatwością to, co jest trudne dla innych. Robić to, co niemożliwe dla talentu – oto geniusz.Dokonać z łatwością czegoś, co jest trudne dla innych - to talent; móc uczynić coś, co dla talentu jest niemożliwe - to geniusz.Dokonać z łatwością czegoś, co jest trudne dla innych - to talent, móc uczynić coś, co dla talentu jest niemożliwe - to geniusz.Ty możesz robić to, czego ja nie potrafię. Ja mogę robić to, co się tobie nie udaje. Wspólnie możemy dla Pana Boga dokonać czegoś zupełnie wspaniałego.Jesteś w średnim wieku wówczas, gdy nadal możesz robić to samo, że wolałbyś tego nie robić.Nie potrafimy robić wielkich rzeczy. Możemy robić rzeczy małe, a to z wielką miłością.