Robić z łatwością , co innym sprawia trudność, talent. Robić, co jest niemożliwe dla talentu, to geniusz.


robić-z-łatwośą-co-innym-sprawia-trudność-talent-robić-co-jest-niemożliwe-dla-talentu-to-geniusz
anonimrobićłatwościącoinnymsprawiatrudnośćtalentrobićjestniemożliwedlatalentutogeniuszrobić zz łatwościąłatwościącoco innyminnym sprawiasprawia trudnośćco jestjest niemożliweniemożliwe dladla talenturobić z łatwościąz łatwościąco innymco innym sprawiainnym sprawia trudnośćco jest niemożliwejest niemożliwe dlaniemożliwe dla talenturobić z łatwościąco innym sprawiaco innym sprawia trudnośćco jest niemożliwe dlajest niemożliwe dla talentuco innym sprawia trudnośćco jest niemożliwe dla talentu

Talent – to robić z łatwością to, co jest trudne dla innych. Robić to, co niemożliwe dla talentu – oto geniusz. -Henri-Frédéric Amiel
talent-to-robić-z-łatwośą-to-co-jest-trudne-dla-innych-robić-to-co-niemożliwe-dla-talentu-oto-geniusz
Dokonać z łatwością czegoś, co jest trudne dla innych - to talent; móc uczynić coś, co dla talentu jest niemożliwe - to geniusz. -Henri Frederic Amiel
dokonać-z-łatwośą-czegoś-co-jest-trudne-dla-innych-to-talent-móc-uczynić-coś-co-dla-talentu-jest-niemożliwe-to-geniusz
Dokonać z łatwością czegoś, co jest trudne dla innych - to talent, móc uczynić coś, co dla talentu jest niemożliwe - to geniusz. -Henri Frederic Amiel
dokonać-z-łatwośą-czegoś-co-jest-trudne-dla-innych-to-talent-móc-uczynić-coś-co-dla-talentu-jest-niemożliwe-to-geniusz
Ty możesz robić to, czego ja nie potrafię. Ja mogę robić to, co się tobie nie udaje. Wspólnie możemy dla Pana Boga dokonać czegoś zupełnie wspaniałego. -Matka Teresa z Kalkuty
ty-możesz-robić-to-czego-ja-nie-potrafię-ja-mogę-robić-to-co-ę-tobie-nie-udaje-wspólnie-możemy-dla-pana-boga-dokonać-czegoś-zupełnie
Jesteś w średnim wieku wówczas, gdy nadal możesz robić to samo, że wolałbyś tego nie robić. -Johann Reinhold Forster
jesteś-w-średnim-wieku-wówczas-gdy-nadal-możesz-robić-to-samo-że-wolałbyś-tego-nie-robić
Nie potrafimy robić wielkich rzeczy. Możemy robić rzeczy małe, a to z wielką miłością. -Matka Teresa z Kalkuty
nie-potrafimy-robić-wielkich-rzeczy-możemy-robić-rzeczy-łe-a-to-z-wielką-miłośą