Robienie pieniędzy jest sztuką, praca również jest sztuką, lecz najlepszą sztuką na świecie jest dobry interes.


robienie-pieniędzy-jest-sztuką-praca-również-jest-sztuką-lecz-najlepszą-sztuką-na-świecie-jest-dobry-interes
andy warholrobieniepieniędzyjestsztukąpracarównieżlecznajlepsząsztukąnaświeciedobryinteresrobienie pieniędzypieniędzy jestjest sztukąpraca równieżrównież jestjest sztukąlecz najlepsząnajlepszą sztukąsztuką nana świecieświecie jestjest dobrydobry interesrobienie pieniędzy jestpieniędzy jest sztukąpraca również jestrównież jest sztukąlecz najlepszą sztukąnajlepszą sztuką nasztuką na świeciena świecie jestświecie jest dobryjest dobry interesrobienie pieniędzy jest sztukąpraca również jest sztukąlecz najlepszą sztuką nanajlepszą sztuką na świeciesztuką na świecie jestna świecie jest dobryświecie jest dobry intereslecz najlepszą sztuką na świecienajlepszą sztuką na świecie jestsztuką na świecie jest dobryna świecie jest dobry interes

Sztuka jest czymś różnym od moralności, ale każda wielka sztuka jest swoim własnym morałem. -Marcel Proust
sztuka-jest-czymś-różnym-od-moralnoś-ale-każda-wielka-sztuka-jest-swoim-własnym-morałem
Miłość to sztuka, a sztuka im staranniej jest wyreżyserowana, tym lepsza. -Jacques-Louis David
miłość-to-sztuka-a-sztuka-im-staranniej-jest-wyreżyserowana-tym-lepsza
Sztuka milczenia jest większa niż sztuka mówienia. -Artur Schopenhauer
sztuka-milczenia-jest-większa-ż-sztuka-mówienia
Wszyscy wiemy, że sztuka nie jest prawdą. Sztuka to kłamstwo, które pozwala uświadomić sobie prawdę, tę przynajmniej, jaką dane nam jest zrozumieć. -Pablo Picasso
wszyscy-wiemy-że-sztuka-nie-jest-prawdą-sztuka-to-kłamstwo-które-pozwala-uświadomić-sobie-prawdę-tę-przynajmniej-jaką-dane-nam-jest
Sztuka kochania jest sztuką co do joty, i jak każda inna dziedzina sztuki ma swoje mniejsze i większe talenty i swych geniuszy. -Franciszek Salda
sztuka-kochania-jest-sztuką-co-do-joty-i-jak-każda-inna-dziedzina-sztuki-swoje-mniejsze-i-większe-talenty-i-swych-geniuszy
Sztuka pisania jest sztuką skreślania. -Julian Przyboś
sztuka-pisania-jest-sztuką-skreślania