Rocznice były zawsze terenem bardzo podatnym do rozpalania namiętności.


rocznice-były-zawsze-terenem-bardzo-podatnym-do-rozpalania-namiętnoś
andre mauroisrocznicebyłyzawszeterenembardzopodatnymdorozpalanianamiętnościrocznice byłybyły zawszezawsze terenemterenem bardzobardzo podatnympodatnym dodo rozpalaniarozpalania namiętnościrocznice były zawszebyły zawsze terenemzawsze terenem bardzoterenem bardzo podatnymbardzo podatnym dopodatnym do rozpalaniado rozpalania namiętnościrocznice były zawsze terenembyły zawsze terenem bardzozawsze terenem bardzo podatnymterenem bardzo podatnym dobardzo podatnym do rozpalaniapodatnym do rozpalania namiętnościrocznice były zawsze terenem bardzobyły zawsze terenem bardzo podatnymzawsze terenem bardzo podatnym doterenem bardzo podatnym do rozpalaniabardzo podatnym do rozpalania namiętności

Eros był zawsze bratem śmierci, a jego strzały zawsze były zatrute.Tylko zdanie może być terenem zdobyczy literackich.Paragrafy były zawsze dźwignią ucisku.Góry zawsze od niepamiętnych czasów były ostoją i fortecą napadanych narodów.Niektóre systemy pojęć, wyglądając na poglądy, są w istocie namiętnościami. Błędem jest przemawianiem do nich językiem poglądów: namiętności można zrozumieć, wyperswadować lub zwalczyć z pomocą innej namiętności.Należy raz na zawsze obalić legendę jakoby za niemiecką granicą były same dobre drogi.