Rodzaj ludzki zdaje się być na ogół bardziej wrażliwy na cierpienie niż na przyjemności, gdy przyczyny ich są równe.


rodzaj-ludzki-zdaje-ę-być-na-ogół-bardziej-wrażliwy-na-cierpienie-ż-na-przyjemnoś-gdy-przyczyny-ich-są-równe
jeremy benthamrodzajludzkizdajesiębyćnaogółbardziejwrażliwycierpienieniżprzyjemnościgdyprzyczynyichrównerodzaj ludzkiludzki zdajezdaje sięsię byćbyć nana ogółogół bardziejbardziej wrażliwywrażliwy nana cierpieniecierpienie niżniż nana przyjemnościgdy przyczynyprzyczyny ichich sąsą równerodzaj ludzki zdajeludzki zdaje sięzdaje się byćsię być nabyć na ogółna ogół bardziejogół bardziej wrażliwybardziej wrażliwy nawrażliwy na cierpieniena cierpienie niżcierpienie niż naniż na przyjemnościgdy przyczyny ichprzyczyny ich sąich są równerodzaj ludzki zdaje sięludzki zdaje się byćzdaje się być nasię być na ogółbyć na ogół bardziejna ogół bardziej wrażliwyogół bardziej wrażliwy nabardziej wrażliwy na cierpieniewrażliwy na cierpienie niżna cierpienie niż nacierpienie niż na przyjemnościgdy przyczyny ich sąprzyczyny ich są równerodzaj ludzki zdaje się byćludzki zdaje się być nazdaje się być na ogółsię być na ogół bardziejbyć na ogół bardziej wrażliwyna ogół bardziej wrażliwy naogół bardziej wrażliwy na cierpieniebardziej wrażliwy na cierpienie niżwrażliwy na cierpienie niż nana cierpienie niż na przyjemnościgdy przyczyny ich są równe

Twierdzę, że przyjemności należy unikać, jeśli ich skutkiem ma być większe od nich cierpienie, a pożądać tych cierpień, które przyniosą większą niż one przyjemność.Są chwi­le, gdy chciałoby się po­wiesić cały rodzaj ludzki i skończyć tę farsę.Człowiek współczesny jest bardziej wrażliwy na działanie miłości niż siły.Wcale nie trzeba być kochanym, aby mieć przyjemność z miłości - wręcz przeciwnie, miłość bardziej szkodzi przyjemności, niż jej sprzyja.Jed­nostaj­ny jest rodzaj ludzki. Większość przep­ra­cowu­je prze­ważną część cza­su by żyć, a ta od­ro­bina wol­ności, która im po­zos­ta­je, niepo­koi ich tak, że używają wszys­tkich środków, żeby się jej pozbyć.Cierpienie bardziej przywiązuje mężczyznę niż pospolita radość oddania.