Rodzina bierze swój początek w miłości, jaką Stwórca ogarnia stworzony świat.


rodzina-bierze-swój-początek-w-miłoś-jaką-stwórca-ogarnia-stworzony-świat
jan paweł iirodzinabierzeswójpoczątekmiłościjakąstwórcaogarniastworzonyświatrodzina bierzebierze swójswój początekpoczątek ww miłościjaką stwórcastwórca ogarniaogarnia stworzonystworzony światrodzina bierze swójbierze swój początekswój początek wpoczątek w miłościjaką stwórca ogarniastwórca ogarnia stworzonyogarnia stworzony światrodzina bierze swój początekbierze swój początek wswój początek w miłościjaką stwórca ogarnia stworzonystwórca ogarnia stworzony światrodzina bierze swój początek wbierze swój początek w miłościjaką stwórca ogarnia stworzony świat

Celem miłości nie jest sama miłość, lecz rodzina, pierwsza komórka naturalna i konieczna, w której życie bierze swój początek i wzrost, jakby w ciepłym łonie z dala od ogromu wszechświata.Jak spokojne jezioro zaprasza cię, byś je oglądał, ale jego ciemne zwierciadło zabrania ci patrzeć na dno - tak tajemnicze źródło miłości, biorąc swój początek w miłości Boga, zabrania ci patrzeć na swe dno.Los kobiety stworzony jest dla niej przez miłość, jaką akceptuje.Człowiek święty jest równie jak Stwórca bogaty, bo Stwórca z nim podziela wszystkie swoje światy.Człowiek jest stworzony z miłości i do miłości.Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób.