Rodzisz się ta­kim ja­kim jes­teś, to życie Cię zmienia, jeśli ulegasz.


rodzisz ę-­kim-ja­kim-jes­teś-to życie-cię-zmienia-śli-ulegasz
opuszczonarodzisz sięta­kimja­kimjes­teśto życiecięzmieniajeśliulegaszrodzisz się ta­kimta­kim ja­kimja­kim jes­teśto życie cięcię zmieniajeśli ulegaszrodzisz się ta­kim ja­kimta­kim ja­kim jes­teśto życie cię zmieniarodzisz się ta­kim ja­kim jes­teś

Pot­rze­buje Cię,choć nie wiem kim jes­teś,gdzie jes­teś,ale mogę Ci obieca,że kiedyś Cię znajdę i będziemy już ra­zem na wieki. I need you, but I don't know who you are, whe­re you are, but I can pro­mise you that so­meday I will find you and we will be to­gether forever.Nig­dy nie pozwól, aby ktoś Cię zmieniał wbrew Two­jej woli. Nig­dy nie daj so­bie mówić, co masz ro­bić, kim masz być.. Uwierz mi, jeśli ktoś mówi, że Cię kocha, a nie ak­ceptu­je Cię ta­kim, ja­kim jesteś, Jeśli nie możesz przy nim być sobą.. Nie jest wart Two­jego uczucia.In­tegral­ność in­te­lek­tual­na to zdol­ność widze­nia świata ta­kim, ja­kim on jest, a nie ta­kim, ja­kim chce­cie, żeby był.Wiem kim jes­teś i kim chciałbyś być, ale prze­de wszys­tkim wiem, że tym kimś nig­dy nie będziesz.Nie możesz być kim in­nym, choć nie wiesz dob­rze, kim jes­teś. Do­kona­no za ciebie niez­na­nego wyboru.Kim jesteś? Py­tałam szeptem A ty za­mykałeś mi us­ta gorącym pocałunkiem Kim jesteś? Py­tałam spojrzeniem A ty krępo­wałeś mnie zuchwałą głębią swoich źrenic Kim jesteś? Py­tałam dłońmi na twarzy A ty tyl­ko szor­stkim uśmie­chem ocierałeś się o nie Teraz Jes­teś więc Bra­kiem odpowiedzi Dręczącym mo­je na wpół przes­pa­ne noce