Roz­cza­rowa­nie ma bar­dzo wy­razis­ty smak, który wyz­nacza gra­nicę między tym, co rzeczy­wis­te, a naszym prag­nieniem, które uz­na­liśmy za rzeczywistość.


roz­cza­rowa­nie- bar­dzo-wy­razis­ty-smak-który-wyz­nacza-gra­nicę-między-tym-co rzeczy­wis­te-a naszym-prag­nieniem-które
gold fishyroz­cza­rowa­niema bar­dzowy­razis­tysmakktórywyz­naczagra­nicęmiędzytymco rzeczy­wis­tea naszymprag­nieniemktóreuz­na­liśmyza rzeczywistośćroz­cza­rowa­nie ma bar­dzoma bar­dzo wy­razis­tywy­razis­ty smakktóry wyz­naczawyz­nacza gra­nicęgra­nicę międzymiędzy tyma naszym prag­nieniemktóre uz­na­liśmyuz­na­liśmy za rzeczywistośćroz­cza­rowa­nie ma bar­dzo wy­razis­tyma bar­dzo wy­razis­ty smakktóry wyz­nacza gra­nicęwyz­nacza gra­nicę międzygra­nicę między tymktóre uz­na­liśmy za rzeczywistość

gra­nicę między światem wyima­gino­wanym, a is­tniejącym obiek­tywnie wyz­nacza li­nia wiary  -danioł
gra­nicę-między-światem-wyima­gino­wanym-a is­tniejącym-obiek­tywnie-wyz­nacza-li­nia-wiary 
Roz­cza­rowa­nie to rzeczywistość, gdy zaw­cza­su przeżywasz przyszłość. -Papillondenuit
roz­cza­rowa­nie-to rzeczywistość-gdy-zaw­cza­su-przeżywasz-przyszłość
Nie ma żad­ne­go kon­taktu świata wyob­raźni ze światem rzeczy­wis­tym, między słowa­mi wier­sza a naszym życiem nie zachodzi związek przyczy­ny i skutku. -Paul Auster
nie- żad­ne­go-kon­taktu-świata-wyob­raź-ze światem-rzeczy­wis­tym-między-słowa­mi-wier­sza-a naszym-życiem-nie zachodzi-związek