roz­mo­wa ma więcej uroku, kiedy Ty w rozkroku.... więcej treści...... gdy cały się mieści....


roz­mo­wa- więcej-uroku-kiedy-ty w rozkroku-więcej-treś-gdy-cały ę-mieś
poeta wyklętyroz­mo­wama więcejurokukiedyty w rozkrokuwięcejtreścigdycały sięmieściroz­mo­wa ma więcejma więcej urokukiedy ty w rozkrokuwięcej treścitreści gdygdy cały sięcały się mieściroz­mo­wa ma więcej urokuwięcej treści gdytreści gdy cały sięgdy cały się mieściwięcej treści gdy cały siętreści gdy cały się mieściwięcej treści gdy cały się mieści

Sa­mot­ność zaczęła mi dos­kwierać... Gdy zas­ma­kujesz czym jest blis­kość dru­giego człowieka pot­rze­bujesz jej z biegiem cza­su co­raz więcej,więcej i więcej... -Van Kalisz
sa­­ność-zaczęła-mi ­kwierać-gdy zas­­kujesz-czym-jest blis­kość-dru­giego-człowieka-pot­rze­bujesz-jej-z biegiem-cza­su
Nie zaw­sze nasze prag­nienia stają się fak­tem spełnionym - gorzej, gdy żyjąc w prze­sycie, ciągle chce­my więcej i więcej... -blacksun
nie-zaw­sze-nasze-prag­nienia-stają ę-fak­tem-spełnionym- gorzej-gdy-żyjąc-w prze­sycie-ągle-chce­my-więcej-i więcej
Cza­sem na człowieka spad­nie zbyt wiele treści, aż mu się w zda­niu nie mieści. -onejka
cza­sem-na człowieka-spad­nie-zbyt-wiele-treś-aż-mu ę-w zda­niu-nie mieś