Rozczarowanie trzeba palić, a nie balsamować.


rozczarowanie-trzeba-palić-a-nie-balsamować
mark twainrozczarowanietrzebapalićniebalsamowaćrozczarowanie trzebatrzeba palićnie balsamowaćrozczarowanie trzeba palića nie balsamować

Rozczarowania trzeba palić, a nie balsamować -Mark Twain
rozczarowania-trzeba-palić-a-nie-balsamować
Rozczarowania należy spopielać, a nie balsamować. -Jane Fonda
rozczarowania-należy-spopielać-a-nie-balsamować
Oczekiwanie Słowa co nic nie znaczą Rozczarowanie inspirowane....M.....17.06.2015 றiℓℓ... -mill
oczekiwanie-słowa-co nic-nie znaczą-rozczarowanie-inspirowanem17062015-றiℓℓ
Rozczarowanie jest wiedzy pierwszą wiedzą. -Jan Fedorowicz
rozczarowanie-jest-wiedzy-pierwszą-wiedzą