Rozgłos po­maga w zdo­byciu bogactw.


rozgłos-po­maga-w zdo­byciu-bogactw
jang czurozgłospo­magaw zdo­byciubogactwrozgłos po­magapo­maga w zdo­byciuw zdo­byciu bogactwrozgłos po­maga w zdo­byciupo­maga w zdo­byciu bogactwrozgłos po­maga w zdo­byciu bogactw

Czy choćby naj­mniej­sze osiągnięcie war­te jest ra­dości, jeżeli je­go zdo­byciu nie to­warzyszyły ból i łzy? Rozgłos. Zawdzięczamy go miernotom; dzielimy go z miernotami i łajdakami.Od krze­wu ste­powe­go wy­maga się je­dynie skąpej ziele­ni, od drze­wa nad wodą wy­maga się owoców.Cenić się podług bogactw i dostojności, jest to rozumieć, że postument nadaje wartość rzeźbie.W miarę wzrostu bogactw rośnie i chciwość; im więcej kto ma, tym więcej pragnie.Czytanie to jest odnajdywanie własnych bogactw i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów.