Rozkosz jest jak pszczoła; miodu trochę, a żądła i boleści wiele.


rozkosz-jest-jak-pszczoła-miodu-trochę-a-żądła-i-boleś-wiele
piotr skargarozkoszjestjakpszczołamiodutrochężądłaboleściwielerozkosz jestjest jakjak pszczołamiodu trochężądła ii boleściboleści wielerozkosz jest jakjest jak pszczołaa żądła iżądła i boleścii boleści wielerozkosz jest jak pszczołaa żądła i boleściżądła i boleści wielea żądła i boleści wiele

Rozkosz jest jak pszczoła - miodu trochę, a żądła i boleści wiele.Choć miłość jest jak pszczoła która żądli, to prze­cież jakże wiele da­je ona miodu.Aforyzm jest jak pszczoła: obładowany złotem i uzbrojony w żądło.nie krzycz nie szlochaj dzi­siaj popiołem wczo­raj­szych szeptów niedom­kniętych spraw stłuczo­nych serc tak wiele boleści we mnie w nas upi­ty nieszczęściem nie mów że go nie będzie po pros­tu śpij jut­ro jest trzeźwe Wszystko, co daje rozkosz jest dobre, a wszystko, co rani, jest złe. Nigdy nie odwracałam się plecami od seksu... Przeciętny romans trwa dopóty, dopóki daje rozkosz.[...] Czasami myślę o zakończeniu romansu, który dopiero co rozpoczęłam.Ciało kobiety karmi się pieszczotami jak pszczoła nektarem kwiatów.