Rozkosz jest jak pszczoła; miodu trochę, a żądła i boleści wiele.


rozkosz-jest-jak-pszczoła-miodu-trochę-a-żądła-i-boleś-wiele
piotr skargarozkoszjestjakpszczołamiodutrochężądłaboleściwielerozkosz jestjest jakjak pszczołamiodu trochężądła ii boleściboleści wielerozkosz jest jakjest jak pszczołaa żądła iżądła i boleścii boleści wielerozkosz jest jak pszczołaa żądła i boleściżądła i boleści wielea żądła i boleści wiele

Rozkosz jest jak pszczoła - miodu trochę, a żądła i boleści wiele. -Piotr Skarga
rozkosz-jest-jak-pszczoła-miodu-trochę-a-żądła-i-boleś-wiele
Choć miłość jest jak pszczoła która żądli, to prze­cież jakże wiele da­je ona miodu. -Arystoteles
choć-miłość-jest jak pszczoła-która-żądli-to prze­cież-jakże-wiele-da­-ona-miodu
Aforyzm jest jak pszczoła: obładowany złotem i uzbrojony w żądło. -Sylvana Carmen
aforyzm-jest-jak-pszczoła-obładowany-złotem-i-uzbrojony-w-żądło
Ciało kobiety karmi się pieszczotami jak pszczoła nektarem kwiatów. -Anatol France
ciało-kobiety-karmi-ę-pieszczotami-jak-pszczoła-nektarem-kwiatów