Rozkosz jest premią natury za trud płodzenia i rodzenia.


rozkosz-jest-premią-natury-za-trud-płodzenia-i-rodzenia
zygmunt freudrozkoszjestpremiąnaturyzatrudpłodzeniarodzeniarozkosz jestjest premiąpremią naturynatury zaza trudtrud płodzeniapłodzenia ii rodzeniarozkosz jest premiąjest premią naturypremią natury zanatury za trudza trud płodzeniatrud płodzenia ipłodzenia i rodzeniarozkosz jest premią naturyjest premią natury zapremią natury za trudnatury za trud płodzeniaza trud płodzenia itrud płodzenia i rodzeniarozkosz jest premią natury zajest premią natury za trudpremią natury za trud płodzenianatury za trud płodzenia iza trud płodzenia i rodzenia

Roz­kosz jest pre­mią na­tury za trud płodze­nia i rodzenia. -Zygmunt Freud
roz­kosz-jest pre­mią-na­tury-za trud-płodze­nia-i rodzenia
Słabość natury, którą przypisujemy bliźniemu jest tak samo urojona, jak stałość naszej natury. -Marcel Proust
słabość-natury-którą-przypisujemy-bliźniemu-jest-tak-samo-urojona-jak-stałość-naszej-natury
Piękno natury jest uzewnętrznieniem natury. -Karol Darwin
piękno-natury-jest-uzewnętrznieniem-natury
Słabość natury, którą przypisujemy bliźniemu, jest tak samo urojona, jak słabość naszej natury. -Marcel Proust
słabość-natury-którą-przypisujemy-bliźniemu-jest-tak-samo-urojona-jak-słabość-naszej-natury
By­cie kre­tynem to nic trud­ne­go, naj­trud­niej jest przyz­nać so­bie że się nim jest. -AreK
by­cie-kre­tynem-to nic-trud­ne­go-naj­trud­niej-jest przyz­nać-so­bie-że ę-nim-jest