Rozkosz w miłości wypływa ze skojarzenia uczucia i zmysłów, więc upojenie miłosne jest ucieleśnioną ideą.


rozkosz-w-miłoś-wypływa-ze-skojarzenia-uczucia-i-zmysłów-więc-upojenie-miłosne-jest-ucieleśnioną-ideą
honore de balzacrozkoszmiłościwypływazeskojarzeniauczuciazmysłówwięcupojeniemiłosnejestucieleśnionąideąrozkosz ww miłościmiłości wypływawypływa zeze skojarzeniaskojarzenia uczuciauczucia ii zmysłówwięc upojenieupojenie miłosnemiłosne jestjest ucieleśnionąucieleśnioną ideąrozkosz w miłościw miłości wypływamiłości wypływa zewypływa ze skojarzeniaze skojarzenia uczuciaskojarzenia uczucia iuczucia i zmysłówwięc upojenie miłosneupojenie miłosne jestmiłosne jest ucieleśnionąjest ucieleśnioną ideąrozkosz w miłości wypływaw miłości wypływa zemiłości wypływa ze skojarzeniawypływa ze skojarzenia uczuciaze skojarzenia uczucia iskojarzenia uczucia i zmysłówwięc upojenie miłosne jestupojenie miłosne jest ucieleśnionąmiłosne jest ucieleśnioną ideąrozkosz w miłości wypływa zew miłości wypływa ze skojarzeniamiłości wypływa ze skojarzenia uczuciawypływa ze skojarzenia uczucia ize skojarzenia uczucia i zmysłówwięc upojenie miłosne jest ucieleśnionąupojenie miłosne jest ucieleśnioną ideą

Upojenie zmysłów ma się tak do miłości, jak sen do życia.Szep­ty miłosne pod gwiaździs­tym sklepieniem ta­niec zmysłów roz­szerzo­ne źrenice pożądanie ta­niec zmysłów przyjemność jed­ność istot rozkosz apo­geum doznań ekstaza półuśmiech spełnienie To dla miłości ludzie są stworze­ni, to ona jest w życiu je­dynie naj­ważniej­sza i człowiek jest nie­szczęśli­wy nap­rawdę tyl­ko przez jej brak. Więc jej szu­ka - jeśli ma wiarę, że znaj­dzie, że można ją zna­leżć. Więc my­li się, więc błądzi, więc by­wa często śle­py al­bo po pros­tu nie widzi w sposób dos­ko­nały i my­li się - czy tak nie jest? Zam­knięty­mi powiekami Wypływa tęsknota Mi­nionych spojrzeń Skry­wanej miłości. __________________  Un hombre con una idea nueva es un loco hasta que la idea triunfa.