rozkoszy,słodyczy. Mój le­sie,mo­je słońce,mo­ja świeco,mo­ja złota... Mój księżcy­cu,po­marańczo,świeco w mej sypialni... Mo­ja mądra,mo­ja pani.. tajemnico,prawdo,pociecho... Mo­je is­tnienie samo.


rozkoszysłodyczy-mój-­siemo­-słońmo­ja-świecomo­ja-złota-mój-księżcy­cupo­marańczoświeco-w mej-sypialni-mo­ja-mądramo­ja
jeffreyrozkoszysłodyczymójle­siemo­jesłońcemo­jaświecomo­jazłotaksiężcy­cupo­marańczoświecow mejsypialnimo­jamądramo­japanitajemnicoprawdopociechomo­jeis­tnieniesamozłota mójw mej sypialnisypialni mo­jamo­je is­tnienieis­tnienie samow mej sypialni mo­jamo­je is­tnienie samo

Bum! Mój mały świat się rozpadł. Bum! Mój przy­jaciel bar­dzo cierpi Bum! Mój ko­loro­wy świat jak­by zbladł. Bum! Mój przy­jaciel myśli o śmierci. -I'm nothing
bum-mój-ły-świat ę-rozpadł-bum-mój-przy­jaciel-bar­dzo-cierpi-bum-mój-ko­loro­wy-świat-jak­by-zbladł-bum-mój-przy­jaciel-myśli
Ogień pa­lić się ma w ko­min­ku nie w kominie, a wo­da święco­na pożaru nie uga­si. 20.01.2016  -Marek1410
ogień-pa­lić ę- w ko­min­ku-nie w kominie-a-wo­da-święco­na-pożaru-nie uga­-20012016 
Ja, Was kilkoro, Poez­ja, wiatr i słońce -  Mój minimalizm. -fyrfle
ja-was-kilkoro-poez­ja-wiatr-i słoń- -mój-minimalizm