Rozmaicie pojmują kobiety miłość; jedne kochają, drugie pragną tylko, aby być kochane. Pierwsze nawet w nieszczęściu przynoszą nam szczęście; szczęście zaś drugich jest bardzo często największym dla nas nieszczęściem.


rozmaicie-pojmują-kobiety-miłość-jedne-kochają-drugie-pragną-tylko-aby-być-kochane-pierwsze-nawet-w-nieszczęściu-przynoszą-nam-szczęście
jan zachariasiewiczrozmaiciepojmująkobietymiłośćjednekochajądrugiepragnątylkoabybyćkochanepierwszenawetnieszczęściuprzynosząnamszczęścieszczęściezaśdrugichjestbardzoczęstonajwiększymdlanasnieszczęściemrozmaicie pojmująpojmują kobietykobiety miłośćjedne kochajądrugie pragnąpragną tylkoaby byćbyć kochanepierwsze nawetnawet ww nieszczęściunieszczęściu przynosząprzynoszą namnam szczęścieszczęście zaśzaś drugichdrugich jestjest bardzobardzo częstoczęsto największymnajwiększym dladla nasnas nieszczęściemrozmaicie pojmują kobietypojmują kobiety miłośćdrugie pragną tylkoaby być kochanepierwsze nawet wnawet w nieszczęściuw nieszczęściu przynosząnieszczęściu przynoszą namprzynoszą nam szczęścieszczęście zaś drugichzaś drugich jestdrugich jest bardzojest bardzo częstobardzo często największymczęsto największym dlanajwiększym dla nasdla nas nieszczęściem

W nieszczęściu największym nieszczęściem jest to, że kiedyś było się szczęśliwym. -Boecjusz
w-nieszczęściu-największym-nieszczęściem-jest-to-że-kiedyś-było-ę-szczęśliwym
Okazywana nam miłość, której nie odczuwamy jako łaskę i szczęście, jest dla nas ciężarem. -Marie Von Ebner - Eschenbach
okazywana-nam-miłość-której-nie-odczuwamy-jako-łaskę-i-szczęście-jest-dla-nas-ężarem
Kiedy nareszcie udało się mężczyznom przekonać kobiety, że miłość jest grzechem, poszły jedne do klasztoru, a drugie na ulicę. -Hugo Steinhaus
kiedy-nareszcie-udało-ę-mężczyznom-przekonać-kobiety-że-miłość-jest-grzechem-poszły-jedne-do-klasztoru-a-drugie-na-ulicę
Za wielkie szczęście, jakie spływa na nas z naszej miłości, bądźmy dobrzy dla tych, co nas kochają. -Irena Solska
za-wielkie-szczęście-jakie-spływa-na-nas-z-naszej-miłoś-bądźmy-dobrzy-dla-tych-co-nas-kochają
Przez poszukiwanie szczęścia dla niego samego osiąga się tylko nudę i aby znaleźć szczęście, trzeba szukać czegoś innego niż szczęście. -Marcel Proust
przez-poszukiwanie-szczęścia-dla-niego-samego-osiąga-ę-tylko-nudę-i-aby-znaleźć-szczęście-trzeba-szukać-czegoś-innego-ż-szczęście
Miłość jak i szczęście nie jest to coś, co przychodzi z zewnątrz, one są w nas, one tkwią w nas i tylko od nas zależy, czy w sprzyjających momentach wyzwalają się. -Zofia Kucówna
miłość-jak-i-szczęście-nie-jest-to-coś-co-przychodzi-z-zewnątrz-one-są-w-nas-one-tkwią-w-nas-i-tylko-od-nas-zależy-czy-w-sprzyjających