Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.


rozmawiaj-z-każdym-językiem-miłoś-nie-podnoś-głosu-nie-przeklinaj-nie-rób-przykroś-nie-wyciskaj-łez-uspokajaj-i-okazuj-dobroć
stefan wyszyński kardrozmawiajkażdymjęzykiemmiłościniepodnośgłosuprzeklinajróbprzykrościwyciskajłezuspokajajokazujdobroćrozmawiaj zz każdymkażdym językiemjęzykiem miłościnie podnośpodnoś głosunie przeklinajnie róbrób przykrościnie wyciskajwyciskaj łezuspokajaj ii okazujokazuj dobroćrozmawiaj z każdymz każdym językiemkażdym językiem miłościnie podnoś głosunie rób przykrościnie wyciskaj łezuspokajaj i okazuji okazuj dobroćrozmawiaj z każdym językiemz każdym językiem miłościuspokajaj i okazuj dobroćrozmawiaj z każdym językiem miłości

Nie podnoś głosu - niech go znajdzie biedniejszy od ciebie! -Zdzisław Kałędkiewicz
nie-podnoś-głosu-niech-go-znajdzie-biedniejszy-od-ciebie
Ludzie nic nie rozumiejący, ale mający prawo głosu, są w każdym społeczeństwie wielką armią. -Waldemar Łysiak
ludzie-nic-nie-rozumiejący-ale-mający-prawo-głosu-są-w-każdym-społeczeństwie-wielką-armią
Moda stanowi najlepszy sondaż: mówi ona bowiem językiem, jakiego nie znają inne sondaże, językiem podświadomości. -Francoise Giroud
moda-stanowi-najlepszy-sondaż-mówi-ona-bowiem-językiem-jakiego-nie-znają-inne-sondaże-językiem-podświadomoś
Sny są językiem Boga. Gdy Bóg przemawia językiem świata, mogę odgadnąć ich znaczenie. Jeśli zaś mówi językiem twojej duszy, to tylko ty jeden możesz je zrozumieć. -Paulo Coelho
sny-są-językiem-boga-gdy-bóg-przemawia-językiem-świata-mogę-odgadnąć-ich-znaczenie-jeśli-zaś-mówi-językiem-twojej-duszy-to-tylko-ty